شعر زیبای عید فطر
  • تبریک عید سعید فطر

    بسم الله الرحمن الرحیم هزاران آفرین بر جانت ای ماه روان عاشقان قربانت ای ماه مبارک باد ماه عشق بازان که ب ...

    بسم الله الرحمن الرحیم هزاران آفرین بر جانت ای ماه روان عاشقان قربانت ای ماه مبارک باد ماه عشق بازان که بنشینند در ایوانت ای ماه مبارک باد عید روزه داران نکویان جهان مهمانت ای ماه مبارک باد شهر الله ا ...

    بیشتر بخوانید