آهنگ جدید آرمین 2afm چی شد صدا قطع شد با کیفیت خوب